Městské muzeum Chrast

3. 9. 2021

zeměpisná exkurze