Projektová hodina v matematice - Měřeni délek prakticky

10. 3. 2022

Děti si zvolily správný metr - svinovací nebo krejčovský metr či pásmo nebo pravítko podle toho, co měly změřit.
Přitom si zopakovaly obvody a obsahy čtverce a obdélníku.
Pokusily se vyhledat nejvyšší budovu v ČR i ve světě.