Naše třída zdobí vajíčkovník

31. 3. 2022

V praktických činnnostech jsme zdobili kraslice a umístili jsme je jako každý rok kekraslicím ostatních tříd na školní vajíčkovník. Děkujeme paní učitelce Dejdarové za kouzelné fixy, kterými jsme malovali. Tentokrát s námi zdobili i naši noví spolužáci z Ukrajiny.