Informace pro žáky - předmět Náš svět 4

28. 9. 2020

Vážení čtvrťáci!

Zde naleznete heslo do učebny Náš svět 4. V této učebně naleznete učební látku, která se bude probírat v daném týdnu - zápis učiva, který si můžete vytisknout a nalepit do sešitu Náš svět nebo opsat do tohoto sešitu a také prezentace, které si pročtěte pokud budete nemocní nebo v karanténě.  Naleznete zde také strany probíraného učiva v učebnici, které je možné vidět i na bakalářích. 

Pokud si nebudete vědět s něčím rady kontaktujte mě na emailu: burgerova@zskomenskeho-skutec.cz

 

 

 

foto