Výuka v týdnu od 10. do 14. května 2021

5. 5. 2021

Moc se na Vás těšíme!

  • 1.B, 3., 5., 7., 9.třída - prezenční výuka dle rozvrhu v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) 
  • 1.A, 2., 4. třída - zkrácená distanční (online) výuka
  • 6., 8.. třída - distanční (online) výuka dle rozvrhu hodin
  • žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole – bez roušky nebude žákům umožněn vstup do školy
  • zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátor po celou dobu pobytu ve škole – bez respirátoru nebude zaměstnancům/osobám umožněn vstup do školy
  • sportovní činnosti ve venkovních prostorách při vzdělávání jsou povoleny bez povinnosti nosit roušky, prosíme rodiče, aby vybavili své děti vhodným oblečením a obuví
  • školní družina – ranní od 6:15 do 7:30, odpolední do 16:00, žáci školu opouští v časech: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 (prosíme rodiče, aby vybavili děti oblečením a obuví vhodným pro pohyb venku - z důvodu odpadající povinnosti nošení roušek budou děti převážně venku)
  • školní kluby - pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě
  • školní jídelna – obědy mají přihlášeny všichni žáci, prezenčně vzdělávaní žáci obědvají ve ŠJ, distančně vzdělávaní žáci si chodí s jídlonosičem (pokud o obědy nemáte zájem, je nutno je odhlásit)
  • prosíme rodiče, aby neposílali děti do školy v případě, že jeví příznaky onemocnění dýchacích cest nebo je někdo v jejich bezprostředním okolí v karanténě (děkujeme)
  • vstup do budovy - žáci 1.B a 3. třídy hlavním vchodem
  •                             - žáci 5., 7., 9.  třídy šatnami
  • v 7:30 bude ve třídách probíhat testování Lepu testy, prosíme místní žáky o dochvilnost (výjimku mají dojíždějící) a zároveň rodiče o pohotovost pro případ vyzvednutí žáka ze školy v případě pozititvního výsledku testu (instruktážní video: http://www.zskomenskeho-skutec.cz/2019/aktuality-detail?id=1005)
  • žáci 1. stupně se testují jednou týdně, vždy v pondělí
  • žáci 2. stupně se testují dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek
  • v případě, že žák nenastoupí k prezenční výuce, zůstává doma s omluvenou absencí na distanční výuce, sleduje zápisy v Bakalářích a plní cvičení, případně si po domluvě s třídními učiteli vyzvedává ve vestibulu pracovní listy a vše pak nosí ke kontrole, online výuka nebude probíhat z  důvodu GDPR v plném rozsahu. Žák se připojí vždy na začátku hodiny, bude seznámen s jejím obsahem a v případě výkladu nové látky zůstane online připojen. Při opakování účiva se vzdělává individuálně.
  • postup KHS v případě prokázané pozitivity spolužáka není v souladu s metodikou MŠMT, kterou jsme povinni se řídit - více naleznete zde: http://www.zskomenskeho-skutec.cz/2019/aktuality-detail?id=1035 

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat

                                                                                          Ing. Bc. Šárka Horáková, ředitelka školy

                email: skola@zskomenskeho-skutec.cz 

                                                                      tel.: 731 557 453

foto