Výuka v týdnu od 17. května 2021

13. 5. 2021

Moc se na Vás těšíme!

 

 • 1. - 9. třída prezenční výuka dle rozvrhu
 • žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole – bez roušky nebude žákům umožněn vstup do školy
 • zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátor po celou dobu pobytu ve škole – bez respirátoru nebude zaměstnancům/osobám umožněn vstup do školy
 • sportovní činnosti ve venkovních prostorách při vzdělávání jsou povoleny bez povinnosti nosit roušky, prosíme rodiče, aby vybavili své děti vhodným oblečením a obuví
 • školní družina – ranní od 6:15 do 7:30, odpolední do 16:00, žáci školu opouští v časech: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 (prosíme rodiče, aby vybavili děti oblečením a obuví vhodným pro pohyb venku - z důvodu odpadající povinnosti nošení roušek budou děti převážně venku)
 • školní kluby - pro prezenčně vzdělávané žáky 
 • školní jídelna – obědy mají přihlášeny všichni žáci, prezenčně vzdělávaní žáci obědvají ve ŠJ, distančně vzdělávaní žáci si chodí s jídlonosičem (pokud o obědy nemáte zájem, je nutno je odhlásit)
 • prosíme rodiče, aby neposílali děti do školy v případě, že jeví příznaky onemocnění dýchacích cest nebo je někdo v jejich bezprostředním okolí v karanténě (děkujeme)
 • vstup do budovy - všichni žáci  šatnami
 • v 7:30 bude ve třídách probíhat testování Lepu testy, prosíme místní žáky o dochvilnost (výjimku mají dojíždějící) a zároveň rodiče o pohotovost pro případ vyzvednutí žáka ze školy v případě pozititvního výsledku testu (instruktážní video: http://www.zskomenskeho-skutec.cz/2019/aktuality-detail?id=1005)
 • žáci se testují jednou týdně, vždy v pondělí nebo první den osobní přítomnosti žáka ve škole
 • v případě, že žák nenastoupí k prezenční výuce, zůstává doma s omluvenou absencí na distanční výuce, sleduje zápisy v Bakalářích a plní cvičení, případně si po domluvě s třídními učiteli vyzvedává ve vestibulu pracovní listy a vše pak nosí ke kontrole, online výuka nebude probíhat z  důvodu GDPR v plném rozsahu. Žák se připojí vždy na začátku hodiny, bude seznámen s jejím obsahem a v případě výkladu nové látky zůstane online připojen. Při opakování účiva se vzdělává individuálně.
 • postup KHS v případě prokázané pozitivity spolužáka není v souladu s metodikou MŠMT, kterou jsme povinni se řídit - více naleznete zde: http://www.zskomenskeho-skutec.cz/2019/aktuality-detail?id=1035 
foto